ทดสอบภาพตัวอย่าง

Iml-Mold_05

Iml-Mold_06

Iml-Mold_07

Iml-Mold_04

ผนังบาง-ลำไส้-Mold_04

ผนังบาง-ลำไส้-Mold_05

ผนังบาง-ลำไส้-แม่พิมพ์_06

ผนังบาง-ลำไส้-Mold_07

กล่องผนังบาง-Mold_01

กล่องผนังบาง-Mold_02

กล่องผนังบาง-Mold_03

กล่องผนังบาง-Mold_04

Thin-Wall-Cup-Mold_13

หลายพาร์ติชัน-นม-ชา-ถ้วย-Mold_03

ถ้วยผนังบาง-Mold_02

ถ้วยผนังบาง-Mold_03

ถ้วยชามแบบบาง-Mold_05

Thin-Wall-Tableware-Mold_06

Thin-Wall-Tableware-Mold_07

ถ้วยชามแบบบาง-Mold_04

ผนังบาง-บรรจุภัณฑ์ทนการงัดแงะ-แม่พิมพ์_05

ผนังบาง-บรรจุภัณฑ์ทนการงัดแงะ-แม่พิมพ์_06

ผนังบาง-บรรจุภัณฑ์ทนการงัดแงะ-แม่พิมพ์_07

ผนังบาง-บรรจุภัณฑ์ทนการงัดแงะ-แม่พิมพ์_07