ฝาภาชนะไมโครเวฟ 8 ช่อง แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ผนังบาง ไมโคร